Regulamin

REGULAMIN SKLEPU - WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM PARYS

Obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

Właścicielem sklepu internetowego Parys, działającego pod adresem sklep.parys.pl, zwanego dalej Sklepem, jest PPH "PARYS" Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Anny Walentynowicz 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056815, z kapitałem zakładowym 100 000 zł opłaconym w całości, nr NIP 712-015-27-27, nr Regon 430040216. Obsługa transakcji detalicznych dokonywanych w sklepie prowadzona jest przez PPH "PARYS" Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, ul. Wybickiego 9, 01-345 Warszawa.

Dane kontaktowe:

 1. adres pocztowy: PPH "PARYS" Sp. z o.o., Wybickiego 9, 01-345 Warszawa
 1. adres poczty elektronicznej: sklep@parys.pl
 2. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 22 465 57 00, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

§ 1. Warunki ogólne

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty sklep zamieszcza na stronie sklep.parys.pl
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży na polski rynek.
 3. Wszystkie ceny podane na stronie sklep.parys.pl w części dla klientów detalicznych, są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Ponadto sklep zastrzega sobie prawo do usuwania towarów z oferty.

§ 2. Rejestracja i logowanie

 1. Klienci mają możliwość założenia i korzystania z konta po zalogowaniu się na stronie internetowej Sklepu pod adresem sklep.parys.pl.
 2. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Klient może przeglądać asortyment Sklepu i składać zamówienia bez rejestrowania się na stronie internetowej Sklepu. Klienci zarejestrowani i zalogowani na stronie internetowej Sklepu mają dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak korzystanie ze schowka, śledzenie historii zamówień, śledzenie na stronie statusu złożonego zamówienia.
 4. Rejestracja w Sklepie jest możliwa po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem sklep.parys.pl opcji w górnym menu „zarejestruj się” i wypełnienia formularza rejestracji przez podanie nazwy użytkownika, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła oraz danych płatnika. W celu dokonania rejestracji wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia konta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia konta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia konta.
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „zarejestruj mnie teraz”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Parys wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji konta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z konta na stronie internetowej Sklepu zostaje zawarta w momencie kliknięcia i otwarcia w przeglądarce linku potwierdzającego zarejestrowanie konta zawartego w przesłanej do Klienta wiadomości elektronicznej. Usługa konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 6. Po zarejestrowaniu konta Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazaną podczas rejestracji nazwę użytkownika oraz hasło.
 7. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta w każdej chwili,  bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Parys za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@parys.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy PPH „PARYS” Sp. z o.o., A. Walentynowicz 1,20-328 Lublin, żądania usunięcia konta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
 8. Parys może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
 1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
 2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
 3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 4. przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 1. Parys może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi konta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem konta ze Sklepu.

§ 3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej sklep.parys.pl. Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „Dodaj do koszyka” lub „Do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 2. W przypadku złożenia zamówienia, jego realizacja rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze potwierdzenie złożenia zamówienia. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje e-mail z linkiem zawierającym jednorazowy kod weryfikacyjny. Po jego uruchomieniu, zamówienie automatycznie zostaje potwierdzone. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu 24 godzin Parys odstępuje od realizacji zamówienia. O konieczności potwierdzenia zamówienia klient zostaje każdorazowo poinformowany na stronie kończącej procedurę zamówienia w Sklepie.
 3. W przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty.
 4. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury lub paragonu. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie lub drogą mailową na adres sklep@parys.pl.
 5. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Parys.pl oraz na ich przetwarzanie wyłącznie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.

§ 4. Realizacja zamówień

 1. Przy większości towarów Sklep Internetowy Parys podaje czas wysłania/realizacji (w dniach roboczych) zamówienia z Magazynu. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską lub przez Firmę Kurierską. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.
 2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
 3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 4. W momencie, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem. W takim wypadku jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy Parys zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ 5. Dostawa zamówienia

 1. Zamówienie na terenie Polski dostarczane są za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy.
 2. Zamówienia poza teren Polski nie są realizowane.
 3. Termin dostawy towaru wynosi max. 30 dni, chyba, że klient wyrazi zgodę na dłuższy termin.

§ 6. Formy płatności

 1. Możliwe są następujące formy płatności:
 • Za pobraniem - gotówką kurierowi przy odbiorze towaru lub w kasie punktu odbioru osobistego
 • Płatność w kanale elektronicznym - za pośrednictwem systemu płatniczego PayU

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Parys o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: PPH „PARYS” Sp. z o.o., ul. Wybickiego 9, 01-345 Warszawa, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@parys.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Parys przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Parys o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: PPH „PARYS” Sp. z o.o., ul. Wybickiego 9, 01-345 Warszawa, z dopiskiem „Zwrot”.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Parys niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Parys. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Parys przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Parys może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 8. Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Parys jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Parys ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w siedzibie firmy PPH „PARYS” Sp. z o.o., przy ul. A. Walentynowicz 1, 20-328 Lublin lub w Oddziale PPH „PARYS” Sp.  z o.o. w Warszawie przy ul. Wybickiego 9 w godzinach ich otwarcia lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres PPH „PARYS” Sp.  z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. A. Walentynowicz 1, 20-328 Lublin, z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Parys dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Parys dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w § 9 punkt 2 niniejszego Regulaminu.
 5. Parys rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Parys zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub Sąd właściwy do miejsca wykonywania umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie sklep.parys.pl/regulamin,zakupy.xhtml oraz po 14 dniach od poinformowania o tych zmianach (drogą elektroniczną) wszystkich zarejestrowanych klientów sklepu.

Załącznik 1

Pobierz Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Załącznik 2

Pobierz Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Poprzednia wersja regulaminu obowiązująca do 24.12.2014 r.

Newsletter

Prenumerata naszego newslettera to same korzyści dla Ciebie i Twojej firmy. Bądź zawsze na bieżąco ze wszystkimi nowościami i atrakcyjnymi ofertami.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od P.P.H. Parys sp. z o.o. drogą elektroniczną.